Keurmerken 

                                       Biologische keurmerk voor EU


Het biologische keurmerk voor biologische producten die in de Europese Unie (EU) zijn gemaakt. Agrarische bedrijven mogen dit logo alleen gebruiken als de landbouwproducten voor minimaal 95% bestaan uit echte biologische ingrediënten (zie ook rijksoverheid.nl).Keurmerk Biodynamische Landbouw


Demeter is het kwaliteitskeurmerk voor biodynamische landbouwbedrijven en de al dan niet verwerkte producten. Alle producten met een Demeter-keurmerk voldoen in ieder geval aan de normen voor biologische landbouw, zoals die binnen de Europese wetgeving zijn vastgelegd. Boeren en verwerkers die daarnaast voldoen aan de Demeter-normen en -richtlijnen ontvangen na de controle een Demeter-certificaat en mogen het Demeter-keurmerk voeren (Bron http://www.stichtingdemeter.nl/demeter/demeter-keurmerk/, geraadpleegd mei 2014).Keurmerk Fair for Life

 

Fair for life is een keurmerk voor eerlijke handel dat ook milieucriteria kent. Producenten die Fair for life op de verpakking willen zetten, moeten aan strenge milieueisen voldoen (bijvoorbeeld geen/ beperkt gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest). Dit keurmerk moet garanderen dat de arbeidsomstandigheden rondom het product goede normen hebben. Denk aan vakbondsvrijheid, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, geen kinderarbeid, geen discriminatie en acceptabele werktijden. Daarnaast stelt Fair for Life economische eisen: onder meer vaste handelsrelaties en een kostendekkende minimumprijs voor producenten (bron: http://www.fairforlife.org/pmws/indexDOM.php?client_id=fairforlife&page_id=home, geraadpleegd mei 2014)
Nederlands keurmerk Fairtrade


Fairtrade helpt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst. Fairtrade is zowel een keurmerk als een wereldwijde beweging. In Nederland is Stichting Max Havelaar eigenaar van het Fairtrade keurmerk, ook bekend als het Max Havelaar keurmerk (Bron: http://business.maxhavelaar.nl/47/wat_is_fairtrade, geraadpleegd mei 2014)